Informatie 0 Favorieten Home

Klachten en schades


Ik heb een klacht. Wat nu?
Hebt u een klacht over uw verblijf? Dan dient u uw klacht direct kenbaar te maken bij de huiseigenaar of beheerder. Zo stelt u de huiseigenaar of beheerder in de gelegenheid uw klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit? Neem dan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch contact op met onze gastenservice. Wij streven er altijd naar uw klacht tijdens uw verblijf op te lossen.

Hebt u een klacht over onze dienstverlening? Dan kunt u uw klacht per e-mail kenbaar maken bij onze gastenservice. Wij zullen u uiterlijk binnen 10 werkdagen voorzien van een inhoudelijke reactie of u nader informeren.

Bent u het niet eens over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie van het keurmerk MKB OK. Uitspraken van de geschillencommissie zijn voor ons te allen tijde bindend. Om naar de website van MKB OK te gaan kunt u hier klikken.


Ik heb schade gemaakt aan het vakantieverblijf, wat nu?
Een schadegeval dient direct aan de huiseigenaar of de beheerder kenbaar gemaakt te worden. Komt u er samen niet uit? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze gastenservice.

Verzekering Schade aan Logiesverblijven.
Schades tot EUR 25 zijn altijd voor eigen rekening. Schades tot EUR 2.500 worden veelal gedekt door de verzekering Schade aan Logiesverbljven, die bij het maken van een boeking automatisch afgesloten wordt. Voor vragen over de dekking en voor het doen van een beroep op de verzekering neemt u contact op met onze gastenservice

Of de schade gedekt wordt of niet, wordt uiteindelijk bepaald door de verzekering. Schade als gevolg van roekeloos of onzorgvuldig gedrag wordt niet gedekt. De huurder is altijd wettelijk aansprakelijk voor de schade.