Privacy & cookies

Heerlijke Huisjes is een verzamelplatform voor verschillende verhuurders van vakantiehuizen en groepsaccommodaties. De betreffende verhuurder op Heerlijke Huisjes handelt op eigen naam en voor eigen risico en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacystatement. De juridische entiteit en contactgegevens van de verhuurder waar u een overeenkomst mee aangaat staat op uw factuur vermeldt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heerlijke Huisjes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Heerlijke Huisjes, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel met welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heerlijke Huisjes verwerkt de met de volgende doelen persoonsgegevens:

 • Het afhandelen van uw betaling voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief op basis van uw toestemming of wettelijke richtlijnen.
 • U de mogelijkheid te geven om blogberichten te maken of hierop te reageren op basis van uw toestemming.
 • Heerlijke Huisjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Heerlijke Huisjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heerlijke Huisjes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heerlijke Huisjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor een boeking op een vakantiehuis
  Uw personalia die u ingeeft ten tijde van het boeken van een vakantiehuis of daarna gewijzigd wordt, bewaren wij zeven jaar om aan wettelijke verplichten te kunnen voldoen. Daarna worden uw gegevens geanonimiseerd.
 • Voor nieuwsbriefinschrijvingen
  Indien u een boeking plaatst, krijgt u in lijn met de bepalingen in de ePrivacy Verordening maximaal twee jaar na vertrekdatum uit uw vakantiehuis onze nieuwsbrief met gerelateerde aanbiedingen. Daarna worden uw e-mailadres en naam verwijderd. Indien u zich via een andere weg inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvangt u deze totdat u uw toestemming zelf intrekt.
 • Mailcorrespondentie
  Overige gegevens die u ons verstrekt via mail of telefoon worden direct of uiterlijk drie jaar na het versturen automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heerlijke Huisjes deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven of natuurlijke personen die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de huiseigenaar, de beheerder of eventueel een verzekeringsmaatschappij. Heerlijke Huisjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Heerlijke Huisjes verstrekt uw persoonsgegevens, zoals in paragraaf twee van dit document opgesomd, niet aan andere derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heerlijke Huisjes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Heerlijke Huisjes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder vindt u een overzicht:

Naam Doel Type Vervaltermijn
_fbc Facebook gebruikt deze cookie om gerichte advertenties weer te geven op basis van bezoekersgedrag en voorkeuren op meerdere websites. De cookie bevat een gecodeerde ID waarmee Facebook de bezoeker kan identificeren HTTP 3 maanden
_fbp Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren. HTTP 3 maanden
_ga Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. HTTP 24 maanden
_gat Dit wordt gebruikt om gebruikers via Google Analytics te onderscheiden. HTTP 1 dag
_gcl_au Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. HTTP 3 maanden
_gid Registreert voor Google Analytics een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. HTTP sessie
_RwBf Dit wordt gebruikt om doelgericht adverteren en meetmogelijkheden te leveren. HTTP 1 jaar
_uetsid Dit wordt gebruikt als unieke gebruikersidentificatie en sessie-ID om te volgen wat er gebeurt nadat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt. HTTP 30 minuten
_uetvid Dit wordt gebruikt als unieke gebruikersidentificatie en sessie-ID om te volgen wat er gebeurt nadat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt. HTTP 30 minuten
ABDEF Dit wordt gebruikt om doelgericht adverteren en meetmogelijkheden te leveren. HTTP 1 jaar
BCP Bing Targeting/Advertising cookie HTTP 1 jaar
BFB Dit wordt gebruikt om doelgericht adverteren en meetmogelijkheden te leveren. HTTP 2 jaar
BFBUSR Deze cookie helpt ons om reclamecampagnes op het Bing-reclamenetwerk te richten en de prestaties ervan bij te houden. HTTP 2 jaar
OID Dit wordt gebruikt als identificatie van een object in het identiteitssysteem van Microsoft. HTTP 3 maanden
OIDI Dit wordt ingesteld door een externe dienst van Bing voor het bijhouden van advertenties. HTTP 3 maanden
OIDR Bing Targeting/Advertising cookie HTTP 3 maanden
SRCHD Deze cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-reclamenetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd. HTTP 2 jaar
SRCHUID Deze cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-reclamenetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd. HTTP 2 jaar
SRCHUSR Deze cookie verzamelt informatie om relevante advertenties voor het bezoek te kunnen weergeven in het Microsoft Bing-netwerk HTTP 1 jaar
_HPVN Dit is een Microsoft MSN 1st party cookie die zorgt voor de goede werking van de website. HTTP 1 jaar
_RwBf Wordt gebruikt om de effectiviteit van Bing ads te meten. HTTP 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heerlijke Huisjes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u via mijn.Heerlijke Huisjes kunt inloggen en de gegevens die wij van u hebben opgeslagen kunt inzien. U kunt via deze inlog ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via een formulier insturen. Ook kunt u een verzoek sturen naar info@Heerlijke Huisjes. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dit geval een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heerlijke Huisjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Heerlijke Huisjes.

Wijzigingen in deze statement

Heerlijke Huisjes behoudt het recht voor om dit privacy- en cookiestatement te wijzigen naar de laatste (wettelijke) standaarden. Heerlijke Huisjes adviseert om dit statement regelmatig te controleren op veranderingen. In het geval van grote wijzigingen, zullen wij dit prominent bekend maken.

Voorkeuren beheren

We gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren. Natuurlijk gaan we hiervoor voorzichtig met uw gegevens om. U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment beheren.